Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2011

niemalami

heathermione:

Chris Colfer, method actor.

via jpierrepontcriss


Reposted fromLogical Logical viaglee glee

August 20 2011

niemalami
1303 2936
niemalami
8296 5602 500
Reposted frombookinistka bookinistka viazupatomasza zupatomasza

August 12 2011

niemalami
niemalami
niemalami
Reposted bykrainakredekhajskulnawylotranemamgooddaytodiediedrunkojtamcomiendoliricamerydocholeryonomatopejajanealicejonestylkoputrefactionpoulerlifedesignlittle

August 05 2011

niemalami
A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi we właściwych proporcjach klasą i szaleństwem?
— Fringilla Vigo, A. Sapkowski, "Pani Jeziora"
niemalami
4877 7781
Reposted fromq2w3e4 q2w3e4 viaraspberryjam raspberryjam
niemalami
Dopada Cię czasem takie uczucie, że tęsknisz za czymś, ale nie możesz go określić? Nie wiesz czy to miejsce, ludzie, czy konkretna osoba, moment, słowo, albo dotyk. Czujesz niepokój i nie możesz się od niego uwolnić. To przykre.
niemalami
6201 a59f
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viaraspberryjam raspberryjam
niemalami
0630 328a
"Amelii wolno żyć marzeniami i zamykać się w sobie. Każdy ma niezbywalne prawo do zmarnowania sobie życia."
niemalami
8921 2986
Reposted byfucktheworldtogetherlittleheart-shaped

July 22 2011

niemalami
7013 2eaa 500

July 21 2011

niemalami
Posting poor little scared hedgehog gif cos today hiatus is  killing me with boredom...
Reposted fromLogical Logical viaglee glee

June 27 2011

niemalami
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania.
— Andrzej Sapkowski - Czas pogardy
niemalami
4450 a4f0
Reposted fromlovespoon lovespoon vianot-alice not-alice
niemalami

After hours

Reposted fromrisikogruppe risikogruppe vianot-alice not-alice
niemalami
2282 11e6
Reposted fromclementiines clementiines

June 24 2011

niemalami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl